ДОБІРКА СУДОВОЇ ПРАКТИКИ СТОСОВНО СПЛАТИ СУДОВОГО ЗБОРУ

1️⃣ Подаючи клопотання про звільнення від сплати судового збору, особа вправі очікувати задоволення судом такого клопотання, що очевидно надає їй підстави не сплачувати судовий збір, тому одночасна відмова у задоволені клопотання про звільнення від сплати судового збору та визнання неподаною і повернення апеляційної скарги, чи іншого процесуального звернення, є невиправданим, оскільки у разі відмови у задоволенні клопотання про звільнення від сплати судового збору, суд може продовжити строк заявнику для сплати судового збору.

Реалізація особою процесуального права на подання клопотання про звільнення від сплати судового збору не може оцінюватись судом як невиконання вимог ухвали суду про сплату судового збору та мати наслідком повернення апеляційної скарги, оскільки це за процедурою порушує право на справедливий суд.

Повний текст ухвали по справі № 503/1904/16-ц від 01.04.2020 – за посиланням: https://app.pravosud.com.ua/public/docs/58281549/

2️⃣ Якщо скаргу подано про перегляд судового рішення в частині позовних вимог (сум, що підлягають стягненню за судовим рішенням), судовий збір за подання скарги вираховується та сплачується лише щодо перегляду судового рішення в частині таких позовних вимог (оспорюваних сум). Такого висновку дійшов КГС ВС у постанові від 14.04.2020 по справі № 914/842/19.

Колегія суддів зазначила, що оспорювана позивачем сума становила 81 406,14 грн і саме з цієї суми мав обраховуватися розмір судового збору за подання апеляційної скарги, а не з ціни позову та сплаченого судового збору за його подання, як про це помилково вказав суд апеляційної інстанції

Повний текст постанови: https://app.pravosud.com.ua/public/docs/58376824/

3️⃣ Суд апеляційної інстанції, встановивши недоплату судового збору за подання позовної заяви та апеляційної скарги, має право відповідно до вимог статті 163 ГПК України за результатом вирішення спору стягнути з відповідача недоплачену суму судового збору в дохід Державного бюджету України – визначив КГС ВС у постанові від від 20.02.2020 по справі № 914/185/18.

Детальніше – за посиланням: https://app.pravosud.com.ua/public/docs/56736360/

4️⃣ Вимога про стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу не є тотожною до вимоги про стягнення заробітної плати, а тому не може бути віднесена до категорії пільгових вимог, за подання яких згідно з пунктом 1 частини першої статті 5 Закону України “Про судовий збір” судовий збір
не сплачується. Про це зазначає КГС ВС у постанові від 06.11.2019 по справі № 910/6968/16.

Стягнення середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу за своєю правовою природою не є основною чи додатковою заробітною платою, заохочувальною чи компенсаційною виплатою (зокрема, компенсацією працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати) у розумінні статті 2 Закону України “Про оплату праці”, тобто стягнення середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу не входить до структури заробітної плати.

Повний текст постанови: https://app.pravosud.com.ua/public/docs/45456438/

5️⃣ Квитанція, яка не містить інформації про номер справи, у межах якої подана скарга, та дату ухвалення оскаржуваного судового рішення, не є належним доказом сплати судового збору в установленому порядку і розмірі.

Платіжне доручення на безготівкове перерахування судового збору, квитанція установи банку про прийняття платежу готівкою додаються до позовної заяви (заяви, скарги) і мають містити відомості про те, яка саме позовна заява (заява, скарга, дія) оплачується судовим збором.

Необхідними реквізитами ідентифікації скарги є, зокрема, номер справи, у межах якої подається відповідна скарга, та дата судового акта, що оскаржується

Повний текст постанови від 13.02.2020 по справі № 910/4557/18 – за посиланням: https://app.pravosud.com.ua/public/docs/56375663/

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *